Werkgroep Elektroencefalografie

Contact

Moderators website

Dr. E.C.W. van Straaten, neuroloog/klinisch neurofysioloog, Amsterdam UMC
Dr. A.F. van Rootselaar, neuroloog/klinisch neurofysioloog, Amsterdam UMC

 

Disclaimer

Verantwoordelijkheid voor apparatuur, protocollen, uitvoering en interpretatie van het EEG-onderzoek ligt bij eindgebruikers zelf. De protocollen en informatie op deze website vormen een leidraad voor kwaliteit, maar eindgebruikers dienen zichzelf te bekwamen in gebruik van apparatuur, uitvoering en interpretatie van het EEG-onderzoek. De organisatie is geenszins aansprakelijk voor (de gevolgen van) verkeerd gebruik, uitvoering en interpretatie van het EEG-onderzoek. Eindgebruikers dienen zelf protocollen te maken en onderhouden, die zijn toegespitst en voldoen aan vereisten van de lokale klinische setting.

 

Copyright

All rights reserved. No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage or retrieval system, without permission of the authors, Mediscon or NVKNF.