Werkgroep Elektroencefalografie

EEG

Verslaglegging
Er zijn veel manieren om een EEG verslag te maken. Om intraobserver variatie en spraakverwarring over terminologie te verminderen wordt aanbevolen om bij de beschrijving van het EEG gebruik te maken van een lijst met vooraf gedefinieerde termen.

 

Hier is een voorbeeld uit Amsterdam UMC: